30 ngày giảm béo chuẩn y khoa

Qua admin Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Nội dung học

Giới thiệu

  • Khái quát về khoá học
    02:46

Chương 1: Các sai lầm khi giảm béo

Chương 2: Các nguyên tác giảm béo chuẩn y khoa

Chương 3: Dinh dưỡng trong giảm béo

Chương 4: Luyện tập trong giảm béo

Chương 5: Y học bổ sung trong giảm béo

Chương 6: Hướng dẫn lên kế hoạch Smart và hoàn thành lộ trình

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet