0(0 Ratings)

Xây dựng kế hoạch dinh dưỡng Bye Béo

Course Curriculum

Giới thiệu

  • Khái quát về khoá học
    02:46

Chương 1: Các sai lầm khi giảm béo

Chương 2: Các nguyên tác giảm béo chuẩn y khoa

Chương 3: Dinh dưỡng trong giảm béo

Chương 4: Luyện tập trong giảm béo

Chương 5: Y học bổ sung trong giảm béo

Chương 6: Hướng dẫn lên kế hoạch Smart và hoàn thành lộ trình

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
3,000,000
Enrollment validity: Lifetime

A course by

Tags

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.