PHAN BẢO LONG

Giảng viên Khoa Y Đại học Tây Nguyên
Kiện tướng thể hình Quốc Gia
Founder BYEBEO.COM - Giảm béo chuẩn y khoa