HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KHOÁ HỌC

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập tài khoản trước khi thực hiện các bước dưới đây.

Cách 1:

Bước 1: Click vào đây và chọn Khoá học muốn đăng ký

Bước 2: Click vào “Thêm vào giỏ hàng”

Bước 3: Click vào “Tiến hành thanh toán”

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán trên màn hình