HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KHOÁ HỌC

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập tài khoản trước khi thực hiện các bước dưới đây.

Cách 1:

Bước 1: Click vào đây và chọn Khoá học muốn đăng ký

Bước 2: Click vào “Thêm vào giỏ hàng”

Bước 3: Click vào “Tiến hành thanh toán”

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán trên màn hình

 

 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.