HƯỚNG DẪN ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Học viên nếu quên mật khẩu hãy làm theo những hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Click vào ô “Đăng nhập”. Sau đó nhấn vào dòng chữ “Quên mật khẩu”

 

Bước 2: Nhập địa chỉ Email hoặc tên người dùng, sau đó click “Đặt lại mật khẩu”. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua Email.

 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.