Bí mật tạo nên cơ thể hoàn hảo

Qua admin Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Nội dung học

Chương 1: Khoa học cơ bắp

 • Cách ghi nhớ tên các loại cơ bắp
  05:45
 • Cấu trúc của cơ bắp
  04:30
 • Phân loại sợi cơ
  10:18
 • Cơ hoạt động như thế nào?
  04:56
 • Các đặc điểm của cơ bắp khi tập luyện
  07:06
 • Hướng dẫn tập cơ bắp mục tiêu
  17:40
 • Bạn có thể phát triển cơ bắp nhanh như thế nào, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cơ bắp
  12:54

Chương 2: Các loại bài tập

Chương 3: Các phương pháp luyện tập

Chương 4: Bắt đầu và thành công

Chương 5: Giãn cơ và theo tiến độ

Chương 6: Hướng dẫn dinh dưỡng

Chương 7: Quản lý chế bộ ăn uống và chiến lược ăn uống

Chương 8: Chương trình luyện tập cho nam

Chương 9: Chương trình tập luyện cho nữ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet