Khoá học Supplement cho Gymer

Qua admin Uncategorized
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Nội dung học

Giới thiệu tổng quan

 • Giới thiệu
  07:04
 • Sự khác biệt giữa supplement và thuốc
  01:56
 • Khái quát về thực phẩm bổ sung
  12:17
 • Khuyến nghị chung cho các mục tiêu
  06:06

Chương 1: Nền tảng

Chương 2: Những chất chủ yếu

Chương 3: Hiệu suất

Chương 4: Các vấn đề bổ sung

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet